سخن بزرگان
 • آموزگاران در را باز می کنند، اما این تویی ... بیشتر...
 • كسی كه آهسته رود، دور رود ... بیشتر...
 • تقدیر، ارباب مردان ترسو است و برده مردان ... بیشتر...
 • كسی كه منتظر می ماند به همه چیز می رسد. ... بیشتر...
 • زیاد كار كردن مهم نیست، درست كار كردن مهم ... بیشتر...
 • بهتر است دوباره سوال كنی، تا اینكه یك راه ... بیشتر...
 • برای رسیدن به شادی بزرگ باید از شادی های ك... بیشتر...
 • با زنی ازدواج کن که اگر «مرد» بود بهترین د... بیشتر...
 • هیچ كس نمی تواند فرد ضعیف را با تضعیف فرد ... بیشتر...
 • ملت از راه آزادی به تعلیم و تربیت دست می ی... بیشتر...
 • رهاندن خود از وضعیتي اسفبار، حتی اگر شده ... بیشتر...
 • خداوند، آزادی را آفرید و بشر، بندگی را ... بیشتر...
 • آنجا كه نور بیشتر است، سایه های سیاه تری م... بیشتر...
 • محبت راستین اندازه نمی گیرد، فقط می بخشد ... بیشتر...
 • جوانی، ستاره ای است كه تنها یكبار در آسما... بیشتر...
 • بزرگترين دلخوشی انسان، آزاد بودن است ... بیشتر...
 • آنچنان رفتار كن كه رفتار تو بتواند به صور... بیشتر...
 • كسی كه خوب فكر می كند لازم نیست زیاد فكر ك... بیشتر...
     
دامنه PDF چاپ نامه الکترونیک

برای راه اندازی وب سایت، اولین گام انتخاب نامی برای آن و سپس ثبت آن نام بعنوان دامنه می باشد. دامنه ازدو بخش اصلی (SLD (Second Level Domain) , TLD (Top Level Domain تشکیل شده استTLD را پسوند نام دامنه نیز می گویند. پسوندcom و net  از مشهورترین TLDها هستند. گروه نرم افزاری الفا ، دامنه های دارای پسوند عمومی(gTLD)را که دارای محدودیت نیستند، طبق تقاضای مشتریان ثبت می کند. این پسوندها عبارتند از:
.Com برای سایت های تجاری
.Net  برای ارائه دهندگان خدمات شبکه ای
.Org برای سازمان ها و ادارات،
Info برای سایت های اطلاع رسانی
.Biz برای سایت های تجاری
.Name برای سایت های شخصی
گروه نرم افزاری الفا برای مشتریان خود در بخش SLD نام دامنه که معمولاً بر گرفته از نام شرکت، سازمان یا موسسه متقاضی است نیز زمانی برای مشاوره گذاشته و از آنجا که این انتخاب بسیار حساس و حائز اهمیت است در صورت درخواست متقاضیان جلسه‌ای بابت انتخاب و تعیین Name Server تشکیل می شود .

ویژگیها:

ثبت بیش از 120 نوع پسوند دامنه

امکان پنهان نمودن مشخصات ثبت شده

نگهداری کلیه حقوق دامنه ثبت شده در مدت زمان قرارداد

امکان تغییر name server  به صورت real time

امکان جابه جائی دامنه ، در صورت درخواست دارنده دامنه در مدت زمان قرارداد

امکان E-Mail Forwarding  بدون نیاز به داشتن سرویس میزبانی  hosting

امکان URL Forwarding  بدون نیاز به داشتن سرویس میزبانی  hosting

امکان Domain Lock برای جلوگیری از سرقت دامنه

Tags:
 

نگاهی به برخی از شرکت های بزرگ دنیا ، استفاده کننده جوملا!


RocketTheme Joomla Templates